Piękna biała kamienica w centrum miasta, zabytkowe budynki,